Algemene voorwaarden

Definities
 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
 2. Fotografisch werk zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. 
 3. Beelddrager: De drager (media) waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd. 
 4. De fotograaf – Levensfotograaf Cherryblossom D.: De gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
 5. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
 6. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

Toepassing:
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Levensfotograaf Cherryblossom D. en de klant.
 2. Inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Prijsopgaven en boekingen:
 1. Offertes zijn vrijblijvend en worden kosteloos op gemaakt door de fotograaf.
 2. Een boeking wordt pas officieel na bevestiging van de offerte én overmaken van het voorschot.
 3. Na aanvaarding van de offerte kan het aantal uren niet meer in mindering worden gebracht.
 4. De prijs die geldt is de prijs op de offerte indien de opdracht effectief binnen de 12 maanden wordt uitgevoerd. Zoniet, kan de prijs onderhevig zijn aan een stijging. 
 5. Vervoersonkosten zijn altijd onderhevig aan de wettelijke indexaties.

Annulatie:
 1. De betaling van het voorschot dient eveneens als annulatievergoeding. Dit bedrag kan niet teruggevorderd bij het cancellen van een opdracht.
 2. Wordt een reportage geannuleerd vanaf 6 maand voor de geplande datum, wordt een extra kost aangerekend van 50 % van de geplande factuur. Wordt een reportage geannuleerd vanaf 2 maanden voor de geplande datum? Dan betaal je 70 % euro van de geplande factuur. 
 3. Deze regeling geldt voor annulering van: huwelijken, afscheidsreportages, particuliere reportages én bedrijfsreportages.
 4. Bij ziekte of afwezigheid van de fotograaf zoekt de fotograaf een vervanger in dezelfde prijsklasse en stijl. Indien dit niet ingewilligd kan worden, betaalt de fotograaf het voorschot terug én voorziet een extra in overeenkomst met de klant.
 5. De klant mag een shoot 1 x uitstellen wanneer deze dan gebeurt binnen de 3 maanden aan hetzelfde tarief. Wanneer dit later dan 3 maanden wordt ingepland is de klant onderhevig aan de prijs op die moment.

Verwerking & afhandeling van de beelden:
 1. Na een shoot worden alle beelden geëvalueerd, geselecteerd naar smaak en oordeel van de fotograaf. Alle geselecteerde beelden worden bewerkt. Afhankelijk van het de gekozen formule krijgt de klant x aantal beelden.
 2. Het aantal geleverde beelden varieert van shoot tot shoot maar bij huwelijk van een volledige dag wordt een minimum gehanteerd van 500 beelden.
Schade:
 1. De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële of immateriële schade die veroorzaakt wordt tijdens een fotoshoot wanneer dit onopzettelijk gebeurt. 
 2. De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden van en naar en tijdens een fotoshoot (denk aan: vallen, uitglijden, ...)

Algemeen
 1. Foto's gemaakt door Levensfotograaf Cherryblossom D. worden gepubliceerd op sociale media en website, blog, ... Indien de klant hiermee een probleem heeft kan hierover gesproken worden.
 2. Kleuren kunnen verschillen op niet-gekallibreerde beeldschermen.  Hiervoor is de fotograaf niet aansprakelijk. 
 3. De prijzen van Cherryblossom D. Photography kunnen op elk moment gewijzigd worden. Met uitzondering van boekingen die reeds vastgelegd zijn (binnen de 12 maanden)
 4. De geleverde producten variëren per formule. Bij standaard shoots wordt altijd een galerij geleverd met alle bewerkte beelden in lage resolutie met foto. Afhankelijk van de formule, mogen een aantal beelden in HR geselecteerd worden.
 5. De gemaakte beelden blijven intellectuele eigendom van Cherryblossom D. Photography. Na volledige betaling van de geleverde diensten door de klant, mag deze laatstgenoemde de beelden printen of publiceren voor persoonlijke doeleinden. Worden deze beelden toch gebruikt voor commerciële doeleinden zonder de bijhorende vergoeding te betalen, worden gerechtelijke stappen ondernomen.
 6. Foto’s worden altijd geleverd in JPEG-formaat, nooit in raw formaat.
 7. Foto's mogen nooit aangepast worden met externe bewerkingen en filters of uitsnedes.
 8. Wil de klant extra bewerkingen wordt hiervoor een fee aangerekend van 40 euro / uur
 9. Wanneer de klant niets laat weten en niet aanwezig is op de shootdag zal het volledig bedrag in rekening gebracht worden.
 10. Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruik worden, maar zullen eventuele prijsstijgingen van toepassing zijn. Overwaarde van de geschenkbon wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.
 11. De fotograaf behoudt zich altijd het recht na boeking de opdracht als nog te weigeren of te annuleren indien er zaken zijn of nieuwe informatie waardoor de fotograaf zich niet comfortabel voelt de opdracht uit te voeren